ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ
ΑΧΑΪΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

Υπηρεσίες

Εμπόριο, παραγωγή, σφαγή, τυποποίηση και επεξεργασία κρέατος.