ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ
ΑΧΑΪΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ

Επαφή

Διεύθυνση:
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΡΩΝ 26500

Τηλέφωνο: 2610 647260

Τηλεομοιοτυπία: 2610 241944