ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ
ΑΧΑΪΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

Ισολογισμός 2013

.