ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ
ΑΧΑΪΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ

Ισολογισμός 2014

.